Pozvánka na TRANSOM 2013

31.05.2013


Slávnostné otvorenie konferencie TRANSCOM 2013 sa uskutoční 24. júna 2013 o 14,00 hod.  v priestoroch ŽU (blok NR). Od 15,00 hod. bude konferencia pokračovať rokovaniami v sekciách, ktoré budú v bloku NS trvať až do 26. júna 2013.

Viac...

Zamestnanci našej univerzity do divadla za polovicu!

31.05.2013

Skvelá správa pre všetkých, ktorí pracujú na Žilinskej univerzite v Žiline  a sú zároveň milovníkmi divadla!

Mestské divadlo Žilina nám vychádza v ústrety a ponúka všetkým zamestnancom univerzity zľavu na vstupnom vo výške 50 percent. Zľavu si môže uplatniť každý zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline pri kúpe lístka preukázaním sa vlastnou čipovou zamestnaneckou kartou. Zľava platí na reprízy domácich predstavení, nie je možné uplatniť ju na premiéry, predpremiéry a vystúpenia hostí. O zľavách pre študentov, seniorov... sa informujte na web stránke divadla.

Viac...

Prihláste sa do fotografickej súťaže

31.05.2013

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVIT SR vyhlásilo fotografickú súťaž, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013. Súťaž zameraná na tému Veda a technika pod lupou  je určená študentom stredných a vysokých škôl. Uskutoční sa v termíne od 3. júna do 14. októbra 2013. Podrobnejšie informácie nájdete na www.tyzdenvedy.sk

Viac...

Medzinárodné ocenenie programu CEEPUS

31.05.2013
Medzinárodné ocenenie programu CEEPUS

V novembri minulého roka si z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzal Medzinárodnú ministerskú cenu Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) za rok 2012  prof. Dr. Ivan Kuric zo Strojníckej fakulty ŽU, koordinátor víťazného projektu CIII-SK30 s názvom From preparation to development, implementation and utilisation of Joint programs in study area of Production Engineering – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students in the Central and East European region.

Viac...

Simulátor lodnej prevádzky sa vydal na plavbu

31.05.2013
Simulátor lodnej prevádzky sa vydal na plavbu

Tohtoročný 9. apríl bol pre Katedru lodnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU významným dňom.  Vedúca katedry doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD. oficiálne „uviedla do života“ lodný simulátor, ktorý je výsledkom práce kolektívu odborných riešiteľov projektu „Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky“. Prezentácie lodného simulátora sa zúčastnila aj rektorka Žilinskej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., prorektori doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., doc. Ing. Peter Fabián, PhD., prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.  a dekanka FPEDAS prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

Viac...

TechDays na pôde ŽU

31.05.2013

Spoločnosť Microsoft v spolupráci s akademickými a komerčnými partnermi pripravila aj tento rok pre fanúšikov IT na Slovensku sériu celodenných podujatí s názvom TechDays. Tie ponúkli rôznorodý obsah zameraný na aktuálne i budúce trendy v oblasti informačných technológií v troch slovenských mestách: Bratislava, Košice a Žilina.

Viac...

Tlieskal aj Amsterdam

31.05.2013
Tlieskal aj Amsterdam

Organizácia „Music and Friends“ každoročne usporadúva niekoľko speváckych festivalov. Fakultný komorný spevácky zbor OMNIA sa v minulosti zúčastnil na podujatiach Cantate Adriatica (San Marino) a Cantate Barcelona. Od prvého do tretieho marca tohto roku prezentovala OMNIA svoje umenie na festivale Cantate Amsterdam, ktorý funguje od roku 2005.

Viac...

OZNAM PRE PRISPIEVATEĽOV - požiadavky na fotografie!

31.05.2013

Svoje príspevky zasielajte na spravodajca@uniza.sk.

Najbližšia uzávierka je 10. júna 2013.

Viac...

© 2010 Created by dSolutions. Powered by clever CMS.